About

MOSCOT

แบรนด์แว่นตาชั้นนําที่มีต้นกําเนิดจากมหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา มาตั้งแต่ปี 1915 ด้วยการออกแบบที่คลาสสิค สร้างสรรค์ ไร้กาลเวลา ปราณีต และยังใช้วัสดุคุณภาพสูง ข้อต่อที่มีความทนทานในการใช้งาน จึงทําให้ MOSCOT กลายเป็นแบรนด์ที่ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากทุกคอลเล็คชั่นที่มีเอกลักษณ์ คือ MOSCOT Originals, MOSCOT Spirit และ MOSCOT Sun Collection แว่นของ MOSCOT มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งแว่นสายตาและแว่นกันแดด นอกจากนี้ยังมีกรอบแว่น สีเลนส์ และขนาดเฟรมให้เลือกมายมาย

ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี ในวงการแว่นตา MOSCOT ตรวจสอบแว่นทุกอันด้วยความชํานาญ และออกแบบแว่นตาด้วยฝีมือที่ไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตา แม้ปัจจุบัน MOSCOT จะได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์แว่นตาแฟชั่นระดับโลก
แต่ MOSCOT ยังคงดําเนินธุรกิจตามแนวคิดของการเป็นร้านแว่นตาที่เป็นมิตรกับทุกคนเช่นเดิม

www.moscot.com

Ask about our inventory!

Fill out my online form.